Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

AXA Travel

Ubezpieczenie turystyczne Axa Travel to polisa kompleksowo chroniąca podczas podróży zagranicznych. Umowa może być zawarta w jednej z dwóch głównych opcji: Travel Świat i Travel Sport. Dodatkowo każdą wersję ubezpieczenia można wybrać w jednym z 5 wariantów różniących się zakresem i sumą ubezpieczenia.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • Koszty leczenia i assistance;

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków;

 • Bagaż podróżny;

 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym;

 • Sprzęt sportowy;

 • Koszty rezygnacji z podróży.

 

Podstawę w każdym wariancie ubezpieczenia Axa Travel stanowią koszty leczenia i pomoc assistance, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie bagażu.

 

Rozszerzona ochrona

 

Zakres ubezpieczenia jest uzależniony od wybranej wersji i wariantu polisy. Axa Travel oferuje ubezpieczenie w wersji Travel i Travel Sport. Każda z nich występuje w 5 wariantach oraz na określonych terytoriach (strefach):

 1. Wariant XSmall – obowiązuje w strefie N (państwa ościenne):

  • koszty leczenia i natychmiastowa pomoc Assistance (podstawowa),

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 2. Wariant Small – obowiązuje w strefie A (Europa):

  • koszty leczenia i natychmiastowa pomoc Assistance (podstawowa),

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,

  • bagaż podróżny.

 3. Wariant Medium – obowiązuje w strefie A (Europa):

  • koszty leczenia i natychmiastowa pomoc Assistance (rozszerzona),

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,

  • bagaż podróżny i opóźnienie bagażu.

 4. Wariant Large – obowiązuje w strefie B (świat):

  • koszty leczenia i natychmiastowa pomoc Assistance (rozszerzona),

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,

  • bagaż podróżny i opóźnienie bagażu,

  • odpowiedzialność cywilna.

 5. Wariant XLarge – obejmuje zakres wariantu Large, różni się jednak wyższymi sumami ubezpieczenia.

 

Każdy z powyższych wariantów można zawrzeć w wersji family (rodzina).

 

W wersjach Travel i Travel Sport możliwe jest rozszerzenie umowy o ryzyka związane z wykonywaniem pracy fizycznej za granicą oraz następstwami chorób przewlekłych. Natomiast różnią się od siebie ubezpieczeniem aktywności sportowej. Wyłącznie w Travel Sport wszyscy ubezpieczeni są objęci ochroną w zakresie amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych. Dodatkowo w tym wariancie można rozszerzyć ochronę o:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,

 • zawodowe i wyczynowe uprawianie sportów,

 • uprawianie sportów ekstremalnych,

 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,

 • odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu.

 

Bez względu na wybrany wariant i wersję ubezpieczenia każdy ubezpieczony może dokupić polisę w zakresie kosztów rezygnacji z podróży.

 

Wyłączenia

 

Axa nie ponosi odpowiedzialności w wielu sytuacjach wyszczególnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wyłączenia generalne dotyczą sytuacji, które nie były zgłoszone i zaakceptowane przez Centrum Alarmowe, oraz gdy przed wyjazdem istniały udokumentowane przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej.

 

Niezależnie od wyłączeń generalnych Axa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe m.in. w wyniku:

 • umyślnego lub rażącego działania ubezpieczonego (także zaniechania działania),

 • leczenia sanatoryjnego, pobytu w ośrodkach i hotelach spa,

 • zdarzeń związanych z działaniami wojennymi, aktami terroru, stanem wyjątkowym, wojennym itp.,

 • udziału w zakładach,

 • skutków choroby psychicznej,

 • ataku konwulsji bądź epilepsji,

 • działania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

 • popełnienia lub próby samobójczej,

 • uczestnictwa w wyścigach motorowych, motorowodnych,

 • gdy do zdarzenia doszło na terenie USA, Kanady, Australii, a ubezpieczony skończył 65 rok życia.

 

Kilka słów o firmie

 

AXA to światowy lider w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. W Polsce działa od 2006 roku, oferują kompleksowe produkty: ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, wypadkowe, komunikacyjne, turystyczne, majątkowe, otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania aktywami, ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji. AXA zarządza aktywami niemal 2,6 mln klientów. Z wynikiem 4% udziału rynkowego (dane z roku 2015) Axa zajmuje 8. pozycję w zestawieniu największych ubezpieczycieli w Polsce.

 

Grupa AXA w Polsce obejmuje: AXA Życie TU, AXA TUiR, AXA Ubezpieczenia TUiR, AXA PTE, AXA TFI i AXA Polska.

 

Jest wyłącznym partnerem mBanku w Polsce.