Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Warta Tavel Plus

Ubezpieczenie turystyczne Warty Travel Plus skierowane jest do każdego, kto potrzebuje przejrzystych zasad w kwestii ubezpieczenia podróży i nie lubi płacić za zbędne opcje zaszyte w zwykłych pakietach. Niezależnie od kierunku czy celu wyjazdu (wylegiwanie się na plaży, jazda na nartach, uprawianie sportów ekstremalnych, wyjazd do pracy) możesz indywidualnie dopasować zakres ochrony.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Travel Plus to kompleksowa i elastyczna polisa turystyczna zapewniająca ochronę na terytorium całego świata i może być zawarte w ramach jednej z trzech stref:

 

Strefa 1 – terytoria państw europejskich wraz z terytoriami krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego takich jak: Cypr, Egipt, Izrael, Tunezja, Turcja, oraz Wyspy Kanaryjskie.
Strefa 2 – terytorium całego świata.
Strefa 3 – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pod względem kosztów leczenia jest to jeden z najlepszych produktów, ponieważ towarzystwo zapewnia pokrycie kosztów leczenia nawet do 800 tys. zł.
Podstawowy pakiet ubezpieczenia w Strefie I i II zawiera:

 

 • Koszty leczenia w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków.

 

 • Assistance Standard, gwarantujący doraźną pomoc medyczną, transport czy wcześniejszy powrót ubezpieczonego, pomoc prawną lub odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu, pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów czy też pokrycie kosztów ratownictwa.

 

Rozszerzona ochrona

 

W zależności od potrzeb oraz kierunku wyjazdu podstawowa umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o ochronę dodatkową:


Assistance w wersji Super zapewnia: powrót osób bliskich ubezpieczonego, przedłużenie ochrony o 48 godzin, kontynuację podróży, opiekę nad nieletnimi dziećmi, kierowcę na zastępstwo, odwiedziny osoby bliskiej, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, prewencyjne poszukiwanie i ratownictwo, pomoc finansową, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, tłumacza, koszty odwołania / opóźnienia lotu.

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: śmierć ubezpieczonego lub stały uszczerbek na zdrowiu.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego (w tym sprzętu sportowego) oraz opóźnienia dostarczenia bagażu.
 • Kontynuacja leczenia powypadkowego w RP.
 • Ubezpieczenie SKI PLUS.

 

W zależności od wybranych opcji ubezpieczenia, możliwe jest dokupienie dodatkowej ochrony, uwzględniającej ryzyko:

 • amatorskiego uprawiania narciarstwa,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • wykonywania pracy za granicą,
 • działań wojennych, stanu wyjątkowego,
 • następstw chorób przewlekłych,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku chorób tropikalnych.

 

Travel Plus na terytorium RP

 

Podstawowy pakiet ubezpieczenia dla wyjeżdżających na wypoczynek w kraju zawiera:

 


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku śmierci ubezpieczonego lub stałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Jak każde podstawowe ubezpieczenie, to również można rozszerzyć o opcje dodatkowe:

 

 • Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wypłatę odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego w tym sprzętu sportowego.
 • Pokrycie szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobie trzeciej (OC).
 • Specjalny pakiet dla narciarzy SKI Plus.

Wyłączenia

 

Warta nie ponosi odpowiedzialności zazwyczaj za szkody wyrządzone umyślnie, m.in. pod wpływem alkoholu, albo wskutek zdarzeń losowych czy siły wyższej. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i mogą się nieco różnić w zależności od wybranej opcji polisy.

 

Kilka słów o towarzystwie

 

Grupa Warta znana jest na polskim rynku od wielu lat. Powstanie firmy datuje się na rok 1920, kiedy Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na Życie, Poznański Bank Ziemian oraz Związek Producentów Rolnych założyli w Poznaniu Towarzystwo Reasekuracyjne WARTA S.A. Tym samym spółka stała się jedynym w Polsce rodzimym zakładem ubezpieczeniowym o profilu wyłączenie reasekuracyjnym.
Obecnie Grupa Warta to firma o ugruntowanej pozycji, stabilna i silna, działająca na obszarze całej Polski. Swoim klientom proponuje bogatą ofertę ubezpieczeń, m. in.: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, polisy ochronne czy inwestycyjne, zapewnia szeroką ochronę zarówno klientom indywidualnym jak i firmom.