Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Signal Iduna Bezpieczne podróże

 

Bezpieczne podróże to jeden z produktów Signal Iduna – jednej z największych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych na rynku niemieckim. Polisa turystyczna zapewnia kompleksową ochronę dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych. Gwarantuje pokrycie kosztów leczenia do 100 tys. €.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Umowę ubezpieczenia można dostosować do swoich potrzeb i zawrzeć w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym.

 

Pakiet podstawowy, tzw. Standard Bezpiecznych Podróży zawiera:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia (ratownictwa) i Assistance;

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

 • Pomoc i ochronę prawną.

Standard można rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego;

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;

 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Towarzystwo umożliwia również wybranie dodatkowych opcji, będących rozszerzeniem ochrony towarzystwa w zakresie kosztów leczenia oraz NNW. W zależności od celu wyjazdu należy zwrócić uwagę na zagrożenia związane z:

 • wykonywaniem pracy za granicą,

 • uprawianiem sportów zimowych,

 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,

 • uprawianiem sportów ekstremalnych,

 • wyczynowym uprawianiem sportów,

 • następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych (jedynie koszty leczenia).

Podstawowa polisa obejmuje ryzyka związane z amatorskim uprawianiem sportów.

 

Warianty ubezpieczenia

 

Polisę można zawrzeć w dwóch wariantach: Travel lub Business.

 

Najważniejsze cechy wyróżniające wariant Business to:

 • rozszerzony pakiet assistance,

 • długość okresu, na jaki może zostać zawarte ubezpieczenie (tylko 6 lub 12 miesięczne okresy),

 • możliwość zawarcia ubezpieczenia w wersji bezimiennej (ochrona ubezpieczeniowa trwa w okresie obowiązywania umowy wyłącznie przez liczbę osobodni, za które została opłacona składka).

Bezpieczne Podróże Business przeznaczone jest dla firm wysyłających swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe, a także dla osób prywatnych często wyjeżdżających za granicę w celach służbowych.

 

Wyłączenia

 

Signal Iduna nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, albo przez osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Ograniczenia odpowiedzialności dotyczą zazwyczaj szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroru lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, a także wyrządzonych pod wpływem alkoholu. Cały zakres wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

 

Kilka słów o towarzystwie

 

Signal Iduna posiada ponad stuletnie doświadczenie w zakresie usług ubezpieczeniowych świadczonych klientom indywidualnym i korporacyjnym. W ofercie Towarzystwa znajdują się ubezpieczenia życiowe, majątkowe, zdrowotne jak też turystyczne.

Od 15 lat Signal Iduna oferuje klientom w Polsce kompleksowe pakiety ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Ponadto Signal Iduna jako pierwsza wprowadziła na rynek polski ubezpieczenia zdrowotne z leczeniem szpitalnym.