Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

IHI Bupa W Podróży

Ihi Bupa W podróży to jedyne dostępne na polskim rynku ubezpieczenie turystyczne, które zapewnia całkowite pokrycie kosztów leczenia (100%). Ponadto polisa turystyczna obowiązuje na terenie każdego kraju na świecie (poza krajem stałego zamieszkania) oraz zapewnia ochronę kobietom do 36 tygodnia ciąży.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ihi Bupa proponuje elastyczne rozwiązanie, które pozwala dopasować ubezpieczenie do własnych potrzeb. Umowę polisy W podróży można zawrzeć w opcji podstawowej lub połączonej z dwiema innymi wersjami.

 

Ubezpieczenie podstawowe obejmuje koszty leczenia i assistance oraz transport zmarłego do domu. Polisa ta zapewnia:

 • Nieograniczone ubezpieczenie;

 • Leczenie w szpitalu lub poza szpitalem;

 • Ewakuację oraz repatriację;

 • Ochronę na wypadek rabunku lub napadu;

 • Nadzwyczajną wizytę członka rodziny u chorego w szpitalu;

 • Ustalenia ustawowe w przypadku śmierci;

 • Transport zmarłego do miejsca zamieszkania.

 

Rozszerzona ochrona

 

Wariant podstawowy ubezpieczenia można rozszerzyć o pakiet opcji poza-medycznych oraz związanych z odwołaniem podróży. Połączenie 3 opcji zapewnia kompleksową polisę.

 

Opcje poza-medyczne pokryją poniesione koszty następujących zdarzeń:

 • Wypadek – śmierć lub niepełnosprawność;

 • Kradzież, utrata, uszkodzenie lub opóźnienie bagażu;

 • Kradzież paszportu lub/i gotówki;

 • Uszkodzenie własności lub ciała osoby trzeciej – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych;

 • Opóźnienie w podróży;

 • Utrata połączenia lotniczego.

 

Ponadto zapewnią:

 • Dzienne świadczenia szpitalne;

 • Pomoc prawną.

 

Ubezpieczenie odwołania podróży to opcja dodatkowa na wypadek, gdy poważne zachorowanie, uraz czy śmierć uniemożliwiły udział w podróży.

 

Ubezpieczenie Ihi Bupa można wykupić w dwóch wariantach:

 • Roczna podróż – ubezpieczenie podróży na cały miesiąc, jeżeli podróż trwa dłużej, istnieje możliwość przedłużenia polisy za dodatkową opłatą za każdy dodatkowy dzień.

 • Pojedyncza podróż – polisa obejmuje podróż trwającą do maksymalnie dwunastu miesięcy. Tę polisę również można przedłużyć.

 

Wyłączenia

 

Ihi Bupa nie ponosi odpowiedzialności za szereg sytuacji wyszczególnionych w OWU W podróży.

 

Nie pokrywa kosztów za wydatki powstałe w wyniku:

 • Choroby, urazu lub niepełnosprawności fizycznej, które zostały wykryte przed zakupem ubezpieczenia;

 • Zabiegów chirurgii kosmetycznej;

 • Leczenia rekreacyjnego;

 • Wcześniejszych chorób uzębienia, nie powodujących bólu, z którymi można poczekać do powrotu do domu;

 • Chorób wenerycznych, AIDS;

 • Aborcji;

 • Spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;

 • Samookaleczenia, samobójstwa lub próby samobójczej;

 • Leczenia, którego przyczyną jest aktywny udział w wojnie, atakach, aktach terrorystycznych, zamieszkach itp.;

 • Badań kontrolnych, szczepień czy leczenia prewencyjnego;

 • Aktywnego uczestnictwa w pokazach, wyścigach lub zawodach motorowych, skokach ze spadochronem, lotach na paralotni lub wspinaczce górskiej, które wymaga specjalistycznego sprzętu;

 • Pierwszej Pomocy i poszukiwania;

 • Urazów wywołanych zaniedbaniem i/lub zamiarem zaniedbania.

 

Kilka słów o firmie

 

Ihi Bupa to duńska firma ubezpieczeniowa oferująca na polskim rynku produkty ekskluzywne, dotąd niespotykane. Są to m.in.: nielimitowane sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, ubezpieczenie dla kobiet w ciąży aż do 36 tygodnia, brak zwyżki za uprawianie sportów, nawet tych ekstremalnych.

 

Bupa rozpoczęła swoją działalność 1947 r. w Wielkiej Brytanii. W 1971 r. przekształciła się już w firmę międzynarodową pod szyldem Bupa Global. W ten sposób powstała sieć działająca w 190 państwach i zapewniająca ochronę zdrowotną dla podróżujących dookoła świata.

 

Ihi Bupa oferuje ubezpieczenia zdrowotne jak też turystyczne. Współpracuje ze szpitalami i klinikami na całym świecie, negocjuje stawki oraz zawiera indywidualne umowy, które mają zagwarantować klientom najwyższy poziom opieki.