Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Generali Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Ubezpieczenie podróży zagranicznych TU Generali to elastyczna oferta przeznaczona dla osób wyjeżdżających na zagraniczne podróże. Zapewnia pokrycie kosztów leczenia w prywatnych i publicznych placówkach medycznych do kwoty 800 000 zł. Ponadto, Generali oferuje kilka opcji dodatkowych, takich jak np. ubezpieczenie mieszkania od kradzieży na czas wyjazdu.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia podróży zagranicznych obejmuje koszty leczenia (KL) i pomoc assistance (ASS).

 

Polisa zapewnia pomoc w sytuacjach nagłego zachorowania ponosząc koszty za usługi medyczne, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i środki opatrunkowe niezbędne, aby przywrócić Ubezpieczonemu stan zdrowia umożliwiający powrót albo transport do kraju zamieszkania.

 

Rozszerzenie ochrony

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia zależnie od potrzeb może zostać rozszerzony o umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu;

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy;

 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego;

 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego;

 • Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu;

 • Ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów;

 • Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego.

 

Ponadto polisa może być rozszerzona o dodatkowe ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy fizycznej i pracy o wysokim stopniu ryzyka;

 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardu lub nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu;

 • wyczynowym albo zawodowym uprawianiem sportu;

 • pogorszeniem stanu zdrowia w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej;

 • pasywnym udziałem we wszelkich wydarzeniach, które miały miejsce na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz aktami terroru.

 

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej wybierając przy tym okres ochrony ubezpieczeniowej:

 • Umowa krótkoterminowa – poniżej 1 roku;

 • Roczna: ciągły pobyt za granicą przez okres 1 roku; częste, krótkie wyjazdy z powrotami maksymalnie co 60 dni.

 

Ubezpieczenie podróżne Generali obowiązuje na terenach jednej z dwóch stref, z wyłączeniem terytorium RP:

 • Strefa E – terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich;

 • Strefa Ś – terytoria wszystkich państw świata.

 

Wyłączenia

 

Generali nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia powstałe w wyniku lub na skutek:

 • Przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży zagranicznej;

 • Leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, operacji plastycznych;

 • Chorób przenoszonych drogą płciową;

 • Umyślnych działań ubezpieczonego lub bliskich mu osób;

 • Działania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

 • Pasywnego udziału w wojnie albo aktach terroru;

 • Wypadków wynikających z wyczynowego albo zawodowego uprawiania sportu;

 • Wypadków wynikających z amatorskiego uprawiania narciarstwa albo snowboardu i nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu w tym kosztów leczenia związanych z kabiną dekompresyjną;

 • Wypadków przy wykonywaniu pracy fizycznej i pracy o wysokim stopniu ryzyka.

 

Wymienione wyłączenia to tylko jedne z wielu zdarzeń, za które Towarzystwo nie odpowiada. W OWU podróży zagranicznych zawarte są szczegółowe opisy oraz sytuacje, w których Generali nie bierze odpowiedzialności za powstałe szkody.

 

Kilka słów o firmie

 

Generali Polska należy do jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych Grupy Generali, która od ponad 185 lat zaspokaja potrzeby milionów klientów na całym świecie.

 

Pierwsze oddziały w Polsce powstały 1999 r. Generali oferuje produkty ubezpieczeniowo-finansowe oparte na trzech filarach: ochrona majątku i życia klientów indywidualnych, zarządzanie oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczenia korporacyjne.