Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Europa Travel World

Ubezpieczenie turystyczne Travel World towarzystwa Europa skierowane jest do każdego wybierającego się w podróż zagraniczną. Produkt Europy jest jednym z nielicznych na rynku polskim, który oferuje szeroki pakiet umów dodatkowych. Ponadto można wykupić ubezpieczenie w wariancie długoterminowym. Jest to polisa skierowana do osób odbywających częste podróże.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Umowę ubezpieczenia Travel World można zawrzeć w jednym z 4 wariantów: Standard, Standard Plus, VIP lub The Best. W każdym z tych pakietów podstawę ochrony stanowi:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,

 • ubezpieczenie pomocy w Podróży w wersji Standard,

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków,

 • ubezpieczenie Bagażu podróżnego.

 

Wariant THE BEST dodatkowo zawiera:

 • ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

 • ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń,

 • ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas Podróży zagranicznej.

 

Każdy z pakietów w wersji podstawowej obejmuje ryzyka związane z uprawianiem turystyki kwalifikowanej.

 

Umowa ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w wariancie Standard, Standard Plus i VIP może być zawarta w opcji Mini lub w opcji Max, w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia.

 

Rozszerzona ochrona

 

Każdy pakiet ubezpieczenia można dostosować do własnych potrzeb poprzez rozszerzenie ochrony o ryzyka dodatkowe. Do podstawowych wersji wybranych opcji można dokupić:

 • ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń,

 • ubezpieczenie Mieszkania lub Domu na czas Podróży zagranicznej,

 • ubezpieczenie Car Assistance podczas Podróży zagranicznej,

 • ubezpieczenie Leczenie po powrocie z Podróży zagranicznej,

 • ubezpieczenie Bezpieczna Walizka - ochrona w trakcie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojemników bagażu.

 

Ponadto, jeżeli celem podróży jest uprawianie sportu bądź wykonywanie pracy, należy wykupić odpowiednie opcje związane z ryzykiem:

 • uprawianie Sportów wysokiego ryzyka,

 • uprawianie Sportów ekstremalnych,

 • wyczynowe uprawianie sportów,

 • następstwa chorób przewlekłych,

 • wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej.

 

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód wyrządzonych innym osobom podczas uprawiania sportów. Aby zapewnić sobie ochronę w ramach odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportów należy kupić ubezpieczenie Sport&Fun.

 

Każdy z wybranych pakietów (oprócz The Best) może być wykupiony w formie ubezpieczenia długoterminowego Travel World. Polisa zapewnia ochronę przez 90, 180 a nawet 365 dni, ale jednorazowy pobyt za granicą nie może trwać dłużej niż 45 dni.

 

Wyłączenia

 

Europa Travel World w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określa sytuacje, w których nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Wyłączenia są wspólne dla każdego z wybranych wariantów ubezpieczenia. TU Europa nie odpowiada za zdarzenie, które nastąpiło wskutek lub w związku z:

 • pozostawaniem po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,

 • działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu,

 • eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym,

 • nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza,

 • usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa,

 • próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała,

 • prowadzeniem pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,

 • uczestnictwem w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi,

 • alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi,

 • działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem ubezpieczonego czy osoby bliskiej.

 

Kilka słów o firmie

 

TU Europa wchodzi w skład Grupy Ubezpieczeniowej Europa i jest jednym z liderów na polskim rynku ubezpieczeniowym działającym od ponad 20 lat. Ubezpieczenia oferowane przez firmę charakteryzują się nowoczesnością, przez co są dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku. Towarzystwo specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń we współpracy z bankami, są to produkty finansowe z segmentu bancassurance (dołączane do kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, kart kredytowych i lokat bankowych). TU Europa dysponuje ofertą polis majątkowych, na życie czy turystycznych skierowaną zarówno do klienta indywidualnego, jak też biznesowego.