Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Aviva W Podróży

Ubezpieczenie W podróży oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva, to polisa krótkoterminowa obejmująca wyjazd za granicę nie przekraczający 29 dni. Ubezpieczenie gwarantuje niezbędną ochronę zdrowia (koszty leczenia) i mienia (ochrona bagażu i sprzętu sportowego) oraz pomoc prawno-cywilną w wypadku niespodziewanych zajść (assistance). Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już następnego dnia po opłaceniu składki.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Zakres umowy ubezpieczenia może obejmować ubezpieczenie:

  • kosztów leczenia i assistance,

  • odpowiedzialności cywilnej,

  • bagażu podróżnego,

  • sprzętu sportowego,

  • następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Polisę można wykupić na swój rachunek albo rachunek innej osoby udającej się w podróż. Wszystkie postanowienia ogólnych warunków stosuje się odpowiednio do osoby ubezpieczonej.

 

Każdą wersję ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka związane z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa, snowboardu, nurkowania oraz wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej. Aviva, jako jedno z nielicznych towarzystw, uwzględnia następstwa chorób przewlekłych, ponadto zwraca koszty leczenia stomatologicznego, o ile leczenie takie było konieczne.

 

Aviva pokrywa koszty leczenia oraz assistance do maksymalnej sumy ubezpieczenia wynoszącej 500 000 zł. Ubezpieczenie OC można zawrzeć do 200 000 zł, a NNW do 60 000 zł.

 

Szczegóły ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie W podróży przeznaczone jest dla osób, które nie ukończyły 65. roku życia. Umowę można zawrzeć na okres wskazany przez ubezpieczającego – od 2 do 29 dni. Najlepiej to zrobić jeszcze na kilka dni przed wyjazdem, ponieważ znajdując się poza granicami Polski bądź kraju rezydencji, obowiązuje 5-dniowy okres karencji, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody.

 

Wyłączenia

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia W podróży określone są sytuacje, w których Aviva nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i nie jest zobowiązana do wypłaty świadczenia. Zatem odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli szkoda nastąpiła:

  • w związku z następstwami zamieszek, rozruchów itp.

  • w wyniku wojny, najazdu, działań wojennych,

  • w wyniku aktów terroru,

  • w wyniku wypadku statku powietrznego nielicencjonowanych linii lotniczych, w którym znajdował się ubezpieczony.

 

Kilka słów o towarzystwie

 

Aviva to jedna z największych grup ubezpieczeniowych w Europie. Działalność rozpoczęła 300 lat temu w Londynie początkowo oferując ubezpieczenia od pożarów. Obecnie towarzystwo obsługuje 31 mln klientów w 16 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej. W Polsce Aviva jest obecna od 1992 roku i zarządza aktywami o wartości ponad 50 mld zł. Od tamtego czasu firmie zaufało 3,5 mln osób.

 

TU Aviva w swoje ofercie posiada produkty ubezpieczeń na życie i zdrowie, ubezpieczenia samochodu, mieszkania, a także majątku firmy czy turystyczne. Polisy dedykowane są zarówno klientom indywidualnym jak też grupowym.