Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Allianz Globtroter

 Ubezpieczenie turystyczne Globtroter to produkt firmy Allianz skierowany do osób wybierających się w podróż zagraniczną. Jest to ochrona kompleksowa, której zakres można dopasować do własnych potrzeb. Wyróżnia się zapewnieniem ochrony od ryzyk niedostępnych w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Odpowiedzialność Allianz może sięgać sumy ubezpieczenia kosztów leczenia nawet do 500 000 zł.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w wersji podstawowej oraz rozszerzyć o komponenty dodatkowe.

 

Standardowa opcja polisy Globtroter składa się z kosztów leczenia i assistance, którą można wykupić wyjeżdżając w podróż zagraniczną.

Polisa ta zapewnia organizację pomocy i pokrycie kosztów świadczeń medycznych w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance zawiera:

 • leczenie szpitalne i ambulatoryjne (pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, badania, zabiegi, a także operacje zlecone przez lekarza) ,

 • transport medyczny (do odpowiedniej placówki medycznej, na teren kraju zamieszkania),

 • zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

 • leczenie stomatologiczne,

 • leczenie związane z ciążą i porodem do 32 tygodnia ciąży,

 • klauzula nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru – w standardzie, bez dodatkowej składki.Rozszerzona ochrona

 

Polisę można wzbogacić o usługi dodatkowe, zaliczane są do nich następujące rozwiązania:

 • Home Assistance – pomoc interwencyjna specjalisty (np. hydraulika).

 • Medical Assistance – pomoc medyczna po nieszczęśliwym wypadku dla najbliższych, pozostających w Polsce podczas Twojego wyjazdu.

 • Business Assistance – zapewnia m.in. pokrycie kosztów przesłania laptopa.

 • Concierge – osobisty asystent.

 • Moto Assistance – m.in. pomoc drogowa, pokrycie kosztów wynajmu auta zastępczego.

 • Koszty udziału własnego w naprawie wynajętego samochodu.

 • Pet Assistance – to ochrona ubezpieczeniowa dla psa i kota za granicą lub na terenie Polski.

 • Bezpieczna kieszeń – w przypadku kradzieży portfela i utraty dokumentów.

 • Bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru.

 

Podstawową ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o dodatkowe warianty ubezpieczenia:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym,

 • bagażu podróżnego,

 • moto assistance – w podróży samochodem,

 • kosztów udziału własnego w kosztach napraw wynajętego samochodu.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej można również rozszerzyć o:

 • wykonywanie pracy fizycznej,

 • wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka,

 • uprawianie sportów: wyczynowe, amatorskie, wysokiego ryzyka, zimowych wysokiego ryzyka, ekstremalnych,

 • zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych,

 • bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru.

 

Ponadto ubezpieczenie Assistance może zostać rozszerzone o wykonywanie pracy oraz uprawianie wyżej wymienionych sportów. Odpowiedzialność Cywilna także może obejmować uprawianie sportów. W ramach ubezpieczenia bagażu istnieje możliwość doubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz sprzętu sportowego.

 

Wyłączenia

 

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Globtroter wyszczególnione są sytuacje, w których Allianz nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i świadczenie z tytułu poszczególnych elementów ubezpieczenia nie zostanie wypłacone.

 

Zakres ochrony nie obejmuje usług powstałych z powodu lub w następstwie:

 • leczenia niezwiązanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem;

 • chorób przewlekłych, chyba że odpowiedzialność Allianz została rozszerzona w tym zakresie za opłatą dodatkowej składki;

 • chorób psychicznych;

 • leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych;

 • chorób przenoszonych drogą płciową;

 • zdarzeń powstałych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

 • wypadków spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę mu bliską;

 • udziału w rozruchach, zamachach, działaniach wojennych lub aktach terroru.

 

Kilka słów o firmie

 

Firma Allianz powstała w Monachium 1980 roku początkowo oferując ubezpieczenia komunikacyjne i wypadkowe. Obecnie, po ponad 120 latach działalności, jest to jedna z największych na świecie międzynarodowych korporacji ubezpieczeniowo-finansowych.

 

W Polsce Allianz rozpoczęła działalność w 1997 roku sprzedając polisy dla klientów indywidualnych. Dziś jest jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym. Świadczy usługi 2 mln klientów indywidualnych i korporacyjnych. W ofercie Towarzystwa znajdują się produkty ubezpieczeń mienia, na życie i zdrowie, komunikacyjnych, turystycznych czy innych produktów finansowych.